MTR Engineering OÜ teostab erinevate tootjate kontrollmõõteriistade paigaldamist ja seadistamist tellija objektidel.
Paigaldamist teostatakse nii tööstuse siseruumides kui ka avatud pindadel.
MTR Engineering OÜ-l on paigaldustööde kogemus Eesti suuremates ettevõtetes (Eastman Specialties OÜ, VKG AS, Molycorp Silmet AS, Kiviõli Keemiatööstus OÜ)
Meie firma teostab järgmiste tehnoloogiliste seadmete parandustöid, seadistamist ja käivitamist:

  • jaotussüsteemid,
  • surve- , rõhulange-, temperatuuri-, kulu andurid,
  • vedelike analüsaatorid (Ph, elektrijuhtivus),
  • gaasi analüsaatorid (hapnik, suitsugaaside monitooringu süsteem),
  • reguleeritavate ja eraldatavate klappid, siibrid,
  • lokaalsed kontrollerid, signalisaatord jne

Ettevõtte kvalifitseeritud spetsialistidel on pikaajaline töökogemus maailma juhtivate seadmete tootjatega (Emerson Process Management, Micro Motion, Fisher Controls, Mobrey, Elster, ABB, Siemens, Mitsubishi, Schnieder Electric, Badotherm, Orbit-Merret jt)

Viime ellu kõikvõimalikud analoog- ja diskreetjuhtimise algoritmid tehnoloogiliste protsesside automaatjuhtimissüsteemides ja lokaalsetes protsesside juhtimissüsteemides.
Meil on suur kogemus juhtimisjaotussüsteemi DeltaV (Emerson Process Management) ja teiste SCADA süsteemide rakendamisel.
Meie ettevõte töötab välja kõikvõimalikud analoog- ja diskreetjuhtimise algoritmid.
Sertifitseeritud spetsialistid viivad läbi tehnika- ja teeninduspersonaali väljaõppe seadmete ja süsteemide käsitlemiseks.
Tellijale parima lahenduse leidmiseks kasutame kaasaegseid, kindlaid ja sertifitseeritud seadmeid, moodsaid tehnilisi lahendusi, mis on teistel objektidel juba ellu viidud.
MTR Engineering OÜ hoiab oma tellijatega kontakti seadmete kasutamise perioodi jooksul ning annab vajalikud soovitused seoses objekti uuendamise, ümberkorraldamise või laiendamisega.
Tellija soovil töötame välja seadmete kasutusjuhendid tehnilise personali jaoks.
Võimalik koolituse läbi viimine partnerfirmade õpekeskustes või tellija enda pinnal.
Meie tööde teostamise põhilisteks kriteeriumiteks on kindlus, kvaliteet ja professionaalne lähenemine.